organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Otyłość u dorosłych


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-01-17


Godziny:          18:00-20:30


Wykładowca:    dr hab. n. med. Karolina Kłoda


Punkty edukacyjne za udział:            3


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Otyłość jest chorobą przewlekłą oznaczoną kodem E66 w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Nie ustępuje samoistnie i ma tendencję do nawrotów. Jej etiologia jest złożona, odgrywają w niej rolę m.in. czynniki środowiskowe, genetyczne, psychologiczne i zaburzenia osi hormonalnych regulujących pobór pokarmu. W Polsce nie istnieje finansowany ze środków publicznych, zorganizowany system leczenia nadwagi i otyłości. Brakuje również obesitologii – odrębnej specjalizacji lekarskiej skupiającej się kompleksowo na otyłości. Dlatego leczeniem pacjentów chorych na otyłość zajmują się głównie lekarze POZ, chirurdzy bariatryczni oraz lekarze reprezentujący specjalizacje obejmujące powikłania otyłości.

dr Karolina Kłoda ukończyła medycynę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2007 r. Dwa lata później uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2017 r. stopień doktora habilitowanego. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Zdrowia Publicznego - Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Jest autorką ponad 50 prac naukowych, z czego 30 zostało opublikowanych w międzynarodowych czasopismach. Odbyła staż zagraniczny z zakresu medycyny rodzinnej w Holandii w 2011 r. oraz uczestniczyła w 5 projektach naukowych finansowanych m.in. przez Komisję Unii Europejskiej, MNiSW i NCN.
Brała udział w licznych kursach doskonalących, m.in. w Europejskim Treningu Profesjonalistów Zdrowotnych w Szybkim Odpowiadaniu na Zagrożenia Zdrowia ETHREAT.
Obecnie zajmuje się naukowo profilaktyką i leczeniem otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin