organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Aspekty prawno-medyczne opieki nad pacjentem pediatrycznym


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-01-18


Godziny:          19:00 - 20:30


Wykładowca:   dr hab. n. med. prof. UMK Katarzyna Jankowska


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów na szkolenie poświęcone specyfice opieki nad pacjentem pediatrycznym w kontekście prawnym i medycznym. W trakcie webinaru omówimy kluczowe kwestie związane z uzyskiwaniem zgody na leczenie od pacjentów w różnym wieku, a także wyzwania związane z opieką nad pacjentem pediatrycznym w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Podczas szkolenia poruszymy tematy takie jak:
- Zgoda na leczenie pacjentów poniżej 16 roku życia oraz w wieku 16-18 lat.
- Postępowanie w sytuacji, gdy pacjent pediatryczny trafia do szpitala bez opiekuna prawnego.
- Jak postępować w sytuacjach, gdy pacjent pyta o współżycie, narkotyki, alkohol czy krzywdzenie przez członków rodziny.
- Jak radzić sobie z rodzicem małego pacjenta, który kwestionuje metody leczenia oparte na EBM.
- Czy lekarz ma prawo odmówić prowadzenia przewlekłego leczenia pacjenta pediatrycznego w sytuacji, gdy rodzic stale kwestionuje zastosowane metody leczenia.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin