organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Motywowanie pacjenta. Radzenie sobie z brakiem przestrzegania zaleceń lekarskich.


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-02-01


Godziny:          19:00 - 20:00


Wykładowca:   lek. med Agnieszka Sawicka


Punkty edukacyjne za udział:            1


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Zapraszamy lekarzy oraz lekarzy dentystów na webinar, który poświęcony jest technikom motywowania pacjenta do przestrzegania zaleceń lekarskich. W trakcie szkolenia zastanowimy się, jakie są główne przyczyny nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów i jakie przekonania mogą stać za takim postępowaniem. Omówimy techniki komunikacji, które skutecznie motywują pacjenta do współpracy i przestrzegania zaleceń. Poruszymy temat radzenia sobie z pacjentami odmawiającymi szczepień, procedur czy operacji oraz jak skutecznie motywować ich do podjęcia działań uważanych za odpowiednie z medycznego punktu widzenia. Zastanowimy się, jak angażować rodzinę pacjenta w proces motywowania i edukacji. Na koniec wprowadzimy Państwa do medycyny narracyjnej, pokazując, jak opowieść pacjenta może pomóc w zrozumieniu jego postaw i lepszym dostosowaniu strategii motywacyjnych.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin