organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Postępowanie przymusowe wobec pacjenta - granice, procedury i aspekty prawne


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-03-07


Godziny:          19:00 - 20:30


Wykładowca:   Mec. Magdalena Dmuch


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Webinar poświęcony postępowaniu przymusowemu wobec pacjenta. Omówimy procedury związane z unieruchomieniem przymusowym, wskazując na granice obrony koniecznej oraz prawidłowe metody interwencji wobec pacjentów agresywnych. Zwrócimy uwagę na aspekty prawne związane z postępowaniem przymusowym, nawiązując do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Webinar dostarczy konkretnej wiedzy, która pozwoli lekarzom i personelowi medycznemu na pewne i zgodne z prawem działanie w sytuacjach wymagających interwencji przymusowej.

Zagadnienia i przypadki do omówienia w ramach powyższego tematu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Magdalena Dmuch:
absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka aplikacji radcowskiej (2022). Ukończyła Podyplomowe Studia na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani Magda pracowała wcześniej w biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy oraz biurze Naczelnego Sądu Lekarskiego.


 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin