Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Zgłaszanie przestępstwa przez lekarza - dylematy etyczne i prawne


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-03-21


Godziny:          19:00-20:30


Wykładowca:   Radca Prawny Paulina Masłowska


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Webinar poświęcony zgłaszaniu przestępstwa w kontekście zawodu medycznego. Omówimy sytuacje, w których lekarz może lub powinien zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa, zwracając uwagę na zachowanie tajemnicy lekarskiej. Szczególny nacisk położony zostanie na sytuacje dotyczące dzieci, w tym problematykę dziecka maltretowanego. Przedstawimy metody rozpoznawania i diagnostyki w kontekście maltretowania oraz omówimy procedurę "niebieskiej karty". Zaprezentowana będzie wiedza, pozwalająca na pewne i zgodne z prawem działanie w sytuacjach wymagających interwencji i zgłoszenia.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin