Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Prawo pracy na stażu lekarskim - dyżury, konsultacje i inne obowiązki


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-04-04


Godziny:          19:00 - 20:30


Wykładowca:   Mec. Magdalena Dmuch


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Zapraszamy lekarzy oraz lekarzy dentystów rozpoczynających swoją karierę zawodową na webinar poświęcony prawu pracy na stażu lekarskim. Omówimy kluczowe zagadnienia związane z organizacją dyżurów, możliwością przeprowadzania samodzielnych konsultacji oraz wystawianiem recept. Poruszymy kwestię praw i obowiązków stażysty w kontekście oddelegowań, takich jak np. transport chorych czy SOR. Webinar dostarczy praktycznej wiedzy, która pozwoli młodym lekarzom na pewne i zgodne z prawem funkcjonowanie w trakcie stażu.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Jakub Żaczek
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Tymińskiego. Uczestnik, jako prelegent, konferencji naukowych – prawnych i medycznych. Realizuje szkolenia z zakresu prawa medycznego dla podmiotów medycznych i okołomedycznych.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin