Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Tajemnica lekarska - granice, obowiązki i wyjątki


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-04-11


Godziny:          19:00-20:30


Wykładowca:   Mec. Jakub Żaczek


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Zapraszamy lekarzy do udziału w webinarze poświęconym jednemu z kluczowych aspektów zawodu - tajemnicy lekarskiej. Omówimy przesłanki zwolnienia z tajemnicy oraz wskazówki dotyczące zachowania jej w gabinecie czy pokoju lekarskim i poza nimi. Poruszymy kwestię tego, komu można udzielić informacji na temat pacjenta, a komu nie, oraz jakie są konsekwencje naruszenia tajemnicy. W drugiej części szkolenia skupimy się na analizie przykładowych pism z policji, sądu czy prokuratury, wskazując, na co zwrócić uwagę podczas ich otrzymywania i odpowiadania. Celem webinaru jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która pozwoli lekarzom na pewne i zgodne z prawem działanie w kontekście tajemnicy lekarskiej.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.


Jakub Żaczek
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Tymińskiego. Uczestnik, jako prelegent, konferencji naukowych – prawnych i medycznych. Realizuje szkolenia z zakresu prawa medycznego dla podmiotów medycznych i okołomedycznych.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin