Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Indywidualne praktyki lekarskie i lekarsko-dentystyczne - zakładanie, prowadzenie i aspekty prawne


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-04-25


Godziny:          19:00-20:30


Wykładowca:   Katarzyna Adamska oraz dr. Rafał Sawicki


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Przedstawiamy webinar poświęcony indywidualnym praktykom lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Omówimy proces zakładania praktyki, obowiązki sprawozdawcze oraz rejestrowe. Pochylimy się nad przekształceniami, zawieszeniem działalności oraz relacją pomiędzy Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) a Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dla Lekarzy Dentystów:
Podniesiemy temat prowadzenia działalności gospodarczej przez dentystów jako głównym sposobie zatrudnienia. Podpowiemy, jakie koszty można uwzględnić w prowadzeniu działalności, jeśli dentysta nie posiada własnego gabinetu.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin