Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Przerywanie ciąży - prawo w Polsce, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-05-09


Godziny:          19:00-21:00


Wykładowca:   Adwokat Kamila Ferenc


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Przedstawiamy webinar poświęcony aspektom prawnym przerywania ciąży. Skupimy się na analizie obowiązującego w Polsce prawa, w tym orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, omawiając kwalifikację do zabiegu, możliwość odmowy wykonania zabiegu przez lekarza, prawa pacjentek oraz procedury związane z uzyskaniem drugiej opinii i konsylium. Porównamy postanowienia Ustawy z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, aby lekarze mogli lepiej zrozumieć swoje obowiązki i prawa w kontekście przerywania ciąży.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka adwokacka. Prawniczka w organizacji pozarządowej Federacja na rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny. Współzałożycielka kancelarii społecznie zaangażowanej Prawo do Prawa i Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. W 2017 r. ukończyła seminarium dla praktyków prawa EU GenderEquality Law w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, a w 2019 r. Women’s Human Rights Training Institute.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i kancelariach prawnych.
Autorka analiz prawnych do raportów z serii "Watchdog.edu.pl”oraz publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
W latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin