Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Zgon i karty zgonu - stwierdzanie i wypełnianie.


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-05-23


Godziny:          19:00 - 20:30


Wykładowca:   Aleksandra Powierża-radca prawny, Karolina Podsiadły-Gęsiokowska-adwokat


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Wykład dotyczący zasad i okoliczności stwierdzania zgonu z punktu widzenia prawnika.

Poruszone będą kwestie dotyczące ,np. : kiedy lekarz może wystawić kartę zgonu , kiedy odmówić, kiedy zawiadomić organy ścigania, propozycje zmian legislacyjnych.

1. Obecne regulacje prawne dotyczące stwierdzania zgonu oraz jego przyczyny
2. Kto ma obowiązek, a kto ma uprawnienia do stwierdzenia zgonu
3. Jakie są zasady stwierdzania i potwierdzania zgonu,


Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin