Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Kontakt z pacjentem zakaźnym


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-06-06


Godziny:          19:00-20:30


Wykładowca:   Dr n. med. Aneta Cybula


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Przedstawiamy webinar poświęcony kontaktowi z pacjentem zakaźnym. W trakcie szkolenia omówione zostaną ogólne zasady postępowania w przypadku kontaktu z pacjentem zakaźnym oraz jakie środki ostrożności należy stosować w codziennej praktyce medycznej. Zwrócimy uwagę na najczęstsze sytuacje, z którymi lekarze mogą się spotkać, takie jak kontakt z pacjentami chorymi na WZW czy wirusa HIV. Omówimy także, jak postępować w przypadku zakłucia czy kontaktu z materiałem biologicznym pacjenta zakaźnego. Naszym celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy, która pomoże lekarzom w skutecznym i bezpiecznym postępowaniu w sytuacjach związanych z chorobami zakaźnymi.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Dr n. med. Aneta Cybula

Specjalistka chorób zakaźnych absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1996 r. pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM jako nauczyciel akademicki i klinicysta.

Od 1999r specjalistka z chorób wewnętrznych, a od 2005 roku również chorób zakaźnych. W 2008 r. otrzymała tytuł dr n. med. za pracę pt. „Ocena występowania oporności na lamiwudynę w czasie leczenia zakażenia HBV i następstwa kliniczne tego zjawiska”.

Przez lata zyskiwała doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu m.in. takich chorób jak: wirusowe zapalenia wątroby, zapalenia wątroby o innej etiologii (na tle stłuszczenia
wątroby, polekowe, w przebiegu choroby alkoholowej), boreliozy, półpaśca, zakażenia HIV. Aktywnie włącza się w działania prewencyjne dotyczące profilaktyki zakażeń HIV,
szkoli personel medyczny w zakresie profilaktyki przed i poekspozycyjnej zakażenia HIVPrEP i PEP).

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin