organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              TECC Cywilno-medyczna opieka nad poszkodowanym w środowisku taktycznym (TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE)


Miejsce:           siedziba OIL w Warszawie, ul. Puławska 18


Termin:            2024-04-13


Godziny:          9.00-14.00


Wykładowca:   Łukasz Romaniuk, służy w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w stopniu majora na etacie starszego wykładowcy i kierownika cyklu obrony przed bronią masowego rażenia i epidemiologii wojskowej.


Punkty edukacyjne za udział:            4


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Proponujemy szkolenie praktyczne TECC. Jest to szkolenie z udzielania pomocy medycznej osobom w stanie zagrożenia życia, w efekcie użycia broni i środków bojowych w środowisku cywilnym. Szkolenie to ma nauczyć uczestników procedur wojskowych TCCC i sposobów jego wykorzystania w środowisku cywilnym. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE, będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są według procedur wykraczających poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Koncentruje się wokół sytuacjach kryzysowych np. ataki terrorystyczne, zagrożenia imprez masowych, katastrofy, kataklizmy.
➡️ TECC jest dedykowany wszystkim osobom cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli służb ratunkowych.
➡️ W trakcie szkolenia przekazywana jest wiedza na temat:
– sposobów minimalizowania zagrożenia własnego i osób poszkodowanych,
– sposobów określania i realizacji, we właściwym miejscu i czasie, zakresu udzielanej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy populacji cywilne, ograniczeń sprzętu medycznego i różnorodnych sposobów reagowania na nietypowe sytuacje kryzysowe.
➡️ Zajęcia pozwalają zrozumieć jak ważne jest postępowanie według ściśle określonych procedur i ciągłe utrzymywanie świadomości sytuacyjnej, a także organizacja pracy zespołowej.
➡️ Uczestnicy w warunkach symulowanych zmierzą się z różnymi rodzajami zagrożeń, które wykraczają poza codzienne życie cywilne.
➡️ Szkolenie jest prowadzone w 95 % praktycznie z nastawieniem na symulacje realistyczne

➡️ Program szkolenia TECC:
• przyczyny śmierci w czasie działania podczas aktywnego strzelca i na polu walki;
• rola i zadania pierwszej pomocy w czasie działania podczas aktywnego strzelca i na polu walki;
• założenia TCCC – podział na fazy;
• pierwsza pomoc w czasie działania aktywnego strzelca i na polu walki w poszczególnych fazach w zależności od sytuacji taktycznej;
• protokół MARCHE PAWS;
• skala AVPU;
• Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) – skład i przeznaczenie poszczególnych elementów;
• zaopatrywanie krwotoków opatrunkiem uciskowym – improwizacja;
• tamowanie masowych krwotoków – staza taktyczna (różnego rodzaju);
• udrażniania dróg oddechowych bezprzyrządowe;
• proste przyrządowe sposoby udrażniania dróg oddechowych: rurka nosowo-gardłowa;
• rany klatki piersiowej i sposoby zabezpieczenia; odma prężna - postępowanie ratownicze.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin