organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Wprowadzenia do implantologii - część chirurgiczna - grupa II - 14.00-17.15


Miejsce:           Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Puławska 18


Termin:            2024-04-27


Godziny:          14.00 - 17.15


Wykładowca:   dr n. med. Michał Łobacz


Punkty edukacyjne za udział:            3


Opłata za kurs/konferencję: 150.00

                                                                                                                    

 

Opis:

14.00-15.30 Teoria:
• Wstęp do implantologii: Omówienie podstaw implantologii, wskazań i przeciwwskazań do leczenia implantologicznego.
• Planowanie leczenia implantologicznego na podstawie CBCT: Jak interpretować CBCT w kontekście pozycjonowania implantów.
• Zabiegi wspomagające leczenie implantologiczne: Dyskusja na temat procedur okołoimplantologicznych, ich wskazań i czasu wykonania.
• Opcje protetyczne w implantologii: Przegląd i dyskusja na temat rodzajów uzupełnień protetycznych dla pojedynczego implantu i dla mnogich implantacji.
• Kluczowe aspekty leczenia implantoprotetycznego.
• Podstawowe zabiegi chirurgiczne mające zastosowanie w leczeniu implantologicznym.
• Omówienie zaleceń pooperacyjnych i farmakologicznych dla pacjentów.
• Zapobieganie powikłaniom: Jak unikać najczęstszych komplikacji związanych z leczeniem implantologicznym.
• Zarządzanie powikłaniami: Postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań, ich leczenie i komunikacja z pacjentem.

15.30-15.45 PRZERWA

15.45-17.15 Praktyka:
• Wprowadzenie implantu stomatologicznego w model żuchwy lub szczęki z zastosowaniem kasety Surgical Kit i fizjodyspensera

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin