Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Przemoc wobec osób starszych - spojrzenie okiem psychologa część 1


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-06-20


Godziny:          18:00 - 20:30


Wykładowca:   Maja Kuźmicz


Punkty edukacyjne za udział:            3


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Część I szkolenia:

Psychologiczna - która obejmować będzie: charakterystykę przemocy, w tym przemocy wobec starszych, jej formy, czynniki ryzyka, wpływ przemocy na zdrowie starszego pacjenta.

Tę część poprowadzi psycholog, trener, Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Maja Kuźmicz

Cel szkoleń:
- pogłębienie wiedzy lekarzy na temat przemocy, w tym przemocy wobec starszych;
- pogłębienie wiedzy prawnej dotyczącej przemocy, w tym znowelizowanych w 2023 roku przepisów i Procedury Niebieskie Karty;
- zapoznanie lekarzy z nowym narzędziem diagnostycznym, jakim jest FORP i zachęcenie do jego stosowania.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin