organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Medycyna w obliczu końca życia - etyka, prawo i praktyka


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-07-18


Godziny:          19:00 - 21:00


Wykładowca:   Dr n. med Agata Molenda


Punkty edukacyjne za udział:            2


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Webinar poświęcony medycynie w kontekście schyłku życia. Szkolenie porusza kwestie terapii daremnej oraz paliatywnej, a także zaprzestania leczenia. Omówione zostaną praktyczne aspekty, takie jak obowiązki lekarza w przypadku stwierdzenia zgonu, kwestie transplantologii, w tym wyrażanie zgody na przeszczepienie oraz prowadzenie rozmów z rodziną. Poruszymy również temat sekcji zwłok, uwzględniając wolę pacjenta i rodziny oraz bezpieczeństwo placówki medycznej. Szczególną uwagę poświęcimy kwestii DNR ("do not resuscitate") i jej implikacjom w praktyce medycznej.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące powyższego tematu, które powinny zostać poruszone na spotkaniu można przekazać podczas zapisu na szkolenie za pomocą dedykowanej części formularza rejestracyjnego.

Dr n. med Agata Malenda zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń hematologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w Klinice Hematologii, Transplantologii oraz Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obok specjalizacji z hematologii, pracuje jako specjalista chorób wewnętrznych oraz lekarz hospicjum domowego.

W pracy zawodowej ważne są dla niej zarówno stosowanie najlepszych praktyk oraz standardów postępowania medycznego, jak również empatyczna komunikacja z pacjentem. Wierzy, że jedynie rozwiązania łączące wiedzę medyczną oraz możliwości socjalne i psychofizyczne pacjenta są w stanie doprowadzić do optymalnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności medyczne, psychologiczne oraz komunikacyjne. Jest członkiem towarzystw naukowych oraz autorem lub współautorem publikacji w krajowym i zagranicznym piśmiennictwie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:

LISTA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA


Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin