organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Wstępna ocena gruczołu krokowego, USG nerek, moczowodu i pęcherza moczowego.


Miejsce:           Centrum Szkoleniowe USG Trener, Warszawa ul. Floriańska 6/9


Termin:            2024-09-21 - 2024-09-22


Godziny:          09:00 - 17:00


Wykładowca:    lek. med. Piotr Grabski


Punkty edukacyjne za udział:            16


Opłata za kurs/konferencję: 1603.00

                                                                                                                    

 

Opis:

ETAP 1: Wykłady teoretyczne online do 5h. (min. 7 dni przez warsztatami praktycznymi)
ETAP 2: Warsztaty praktyczne 2 dni do 16h w Centrum Szkoleniowym USG Trener w Warszawie


Zakres edukacyjny:

• Wstęp do ultrasonografii jamy brzusznej. Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej. Omówienie rodzajów głowic oraz podstawowych funkcji aparatu wykorzystywanych w diagnostyce jamy brzusznej.
• Podstawy anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. Badanie w myśl filozofii point-of-care. Najczęstsze ciężkie stany i patologie w obrębie jamy brzusznej, możliwe do identyfikacji podczas przyłóżkowego badania point-of-care.
• Obrazowanie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Podstawowa ocena wątroby i naczyń wewnątrzwątrobowych. Możliwe patologie: stłuszczenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego.
• Ocena nerek pod kątem wodonercza, kamicy nerkowej. Badanie okolic pęcherza moczowego, pomiar gruczołu krokowego u mężczyzn.
• Badanie śledziony pod kątem splenomegalii, obecności śledziony dodatkowej. Badanie aorty brzusznej w celu wykluczenia tętniaka. Obrazowanie tętnic odchodzących od aorty. Pomiar zapadalności żyły głównej dolnej.
• Podstawowa ocena trzustki i przewodu trzustkowego.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie poprosiła o współpracę firmę USG Trener oferująca wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne dedykowane lekarzom i personelowi medycznemu, współpracującą z kadrą profesorską i lekarzami o ogromnym doświadczeniu, praktykami z najważniejszych ośrodków medycznych.
Wszystkie szkolenia w USG Trener to zajęcia praktyczne pod nadzorem doświadczonych Ekspertów, wsparte bogatą częścią teoretyczną. Szkolenia odbywają się z wykorzystaniem najnowszych aparatów USG producentów FUJIFILM, Philips, Chison.


Oferta szkoleniowej Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Warszawie zostaje poszerzona o certyfikowane kursy z USG do udziału, w których serdecznie zapraszamy.
Dwudniowy kurs składający się z części teoretycznej, praktycznej, elementu sprawdzającego wiedzę oraz zakończony certyfikacją, płatny jest 1603 PLN od osoby. Izba Lekarska sfinansowała 30% wartości szkolenia każdemu uczestnikowi (tzn. komercyjnie taki kurs będzie droższy).
Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z nowo utworzonym programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.


 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:
link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin