organizuje kurs/konferencję
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie
Temat:              Podstawowa ocena serca. USG Płuc Point of Care.


Miejsce:           Centrum Szkoleniowe USG Trener, Warszawa ul. Floriańska 6/9


Termin:            2024-10-12 - 2024-10-13


Godziny:          09:00 - 17:00


Wykładowca:   lek. med. Piotr Grabski


Punkty edukacyjne za udział:            16


Opłata za kurs/konferencję: 1603.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Podstawowa ocena serca,
USG Płuc Point of Care w gabinecie lek. rodzinnego
ETAP 1: Wykłady teoretyczne online do 5h. (min. 7 dni przez warsztatami praktycznymi)
ETAP 2: Warsztaty praktyczne 2 dni do 16h w Centrum Szkoleniowym USG Trener w Warszawie


Zakres edukacyjny:

• Podstawowa ocena serca + USG POINT- OF - CARE.
• Wstęp do ultrasonografii w podejściu point-of-care. Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej. Omówienie rodzajów głowic oraz podstawowych funkcji aparatu wykorzystywanych w protokołach point-of-care.
• Podstawowa ocena serca – projekcje: podmostkowa, koniuszkowa czterojamowa, przymostkowa w osi długiej oraz krótkiej. Możliwe patologie – płyn w worku osierdziowym, serce w zatorowości płucnej, ocena kurczliwości i frakcji wyrzutowej lewej komory.
• Protokół Focus Assesed Transthoracic Echo – podstawy echokardiografii.
• Wstęp do podstawowej ultrasonografii płuc. Omówienie możliwości diagnostycznych patologii płuc w usg. Prezentacja artefaktów takich jak linie A, linie B, linie C, objaw ślizgania opłucnej, konsolidacje, oraz związane z nimi stany patologiczne.
• Identyfikacja płynu w opłucnej – objaw kurtyny. Szacunkowa ocena ilości płynu w opłucnej – pomiary.
• BLUE - protokół przyłóżkowego badania płuc przyczyn niewydolności oddechowej możliwych do wykrycia w ultrasonografii, takich jak: obrzęk płuc, zapalenie płuc, odma opłucnowa, zatorowość płucna, POCHP lub astma.
• Szybka ocena jamy brzusznej u poszkodowanych po urazach – protokół FAST

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie poprosiła o współpracę firmę USG Trener oferującą wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne dedykowane lekarzom i personelowi medycznemu, współpracującą z kadrą profesorską i lekarzami o ogromnym doświadczeniu, praktykami z najważniejszych ośrodków medycznych.
Wszystkie szkolenia w USG Trener to zajęcia praktyczne pod nadzorem doświadczonych Ekspertów, wsparte bogatą częścią teoretyczną. Szkolenia odbywają się z wykorzystaniem najnowszych aparatów USG producentów FUJIFILM, Philips, Chison.


Oferta szkoleniowej Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Warszawie zostaje poszerzona o certyfikowane kursy z USG do udziału, w których serdecznie zapraszamy.
Dwudniowy kurs składający się z części teoretycznej, praktycznej, elementu sprawdzającego wiedzę oraz zakończony certyfikacją, płatny jest 1603 PLN od osoby. Izba Lekarska sfinansowała 30% wartości szkolenia każdemu uczestnikowi (tzn. komercyjnie taki kurs będzie droższy).
Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z nowo utworzonym programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

Dodatkowo, po zakończeniu kursu będzie można ubiegać się o zwrot części kosztów od Izby w związku z programem refundacji doskonalenia zawodowego dla lekarzy i lekarzy dentystów/członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
W praktyce: warto wziąć fakturę imienną za to szkolenie.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:
link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin