Organizuje kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów
członków OIL w Warszawie , OIL w Szczecinie, OIL w Bydgoszczy
Temat:              Zaburzenia połykania jako problem interdyscyplinarny


Miejsce:           on-line


Termin:            2024-10-15


Godziny:          18:00 - 21:00


Wykładowca:   Dr n. med. Barbara Jamróz


Punkty edukacyjne za udział:            3


Opłata za kurs/konferencję: 0.00

                                                                                                                    

 

Opis:

Diagnostyka i terapia zaburzeń połykania jest zagadnieniem bardzo szerokim i interdyscyplinarnym, co powoduje, że każdy specjalista może spotkać się z nim w swojej praktyce zawodowej. Konsekwencje zaburzeń połykania, tj.: niedożywienie, odwodnienie, nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych, zachłystowe zapalenie płuc, zakrztuszenia, depresja, trudności w kontroli chorób współistniejących ze względu na nieprawidłowe przyjmowanie leków – prowadzą do obniżenia jakości życia chorych i ich rodzin, podnoszą koszty leczenia pacjentów, a w ostateczności mogą doprowadzić do śmierci chorego.

W czasie webinaru przekazana zostanie podstawowa wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii połykania oraz omówione zostaną objawy świadczące o obecności zaburzenia i ich konsekwencje; zostanie nakreślony plan diagnostyczno-terapeutycznym (dotyczący zarówno leczenia zachowawczego, jak i zabiegowego), z podaniem informacji jakie testy przesiewowe każdy lekarz może w sposób prosty przeprowadzić w gabinecie i jak później kierować pacjentów.

Celem webinaru jest nakreślenie wagi i złożoności problemu oraz jego „opis w pigułce”. W odniesieniu zarówno dla populacji pediatrycznej, jak i osób dorosłych.


Dr n. med. Barbara Jamróz
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra. Wieloletni pracownik Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi CSK UCK WUM oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Obecnie zatrudniona w Klinice Otorynolaryngologii PIM MSWiA, Pracowni Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych IMID oraz Klinice Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii DSK UCK WUM. Konsultuje Foniatrycznie pacjentów „Kliniki Budzik dla Dorosłych” przy Fundacji Akogo.
Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce i terapii dysfagii ustno-gardłowej (zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych) oraz w diagnostyce chorych z rozszczepem wargi i podniebienia.

Jako pierwszy lekarz w Polsce ukończyła kursy akredytacyjne pod afiliacją European Society for Swallowing Disorders: FEES (endoskopowe badanie zaburzeń połykania), VFSS (wideofluoroskopia), CSE (kliniczna ocena połykania). Jest pierwszym i obecnie jedynym w Polsce instruktorem endoskopowego badania zaburzeń połykania w ramach ESSD FEES Accreditation Programme. Jest współtwórcą polskiej ramy konsystencji w ramach International Dysphagia Diet Standarization Iniciative.

Była liderem programu „Zapobieganie powikłaniom wewnątrzszpitalnym – zachłystowemu zapaleniu płuc, niedożywieniu, odwodnieniu, zmniejszenie ryzyka zgonu”, stworzonym w CSK UCK WUM w Warszawie, który otrzymał wyróżnienie jako finalista w konkursie Zdrowa Przyszłość, Inspiracje w 2022 roku.

Jest autorem i współautorem wielu prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opracowała wraz z zespołem atlas „Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania”, wydany w 2019. Obecnie kończy redagowanie kolejnego atlasu, z zakresu tematyki wady rozszczepowej.

 

 

Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod niżej wskazanym linkiem:
link do formularza
Jednocześnie informujemy, że o udziale w tym wydarzeniu edukacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin