10 lipca 2018

Informacje dla świadków

Uchwałą nr 1528/P-IX/22 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dn. 7 września 2022 r. określa się wysokość oraz zasady wypłaty należności świadków i biegłych w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Okręgowy Sąd Lekarski Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

  1. Świadek wezwany przez Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie lub Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (zwani dalej również „Organem procesowym”) do osobistego stawiennictwa celem złożenia zeznań jest uprawniony do:
  • zwrotu kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające – w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów;
  • zwrotu utraconego zarobku lub dochodu wykazanego zaświadczeniem wydanym przez pracodawcę, określającym wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu procesowego rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach (przy uwzględnieniu limitu ustawowego 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe);
  • zwrotu utraconego dochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (przy uwzględnieniu limitu ustawowego 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Niniejszym zapis ma zastosowanie również do umów cywilnoprawnych;
  • zwrotu faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych rachunkami.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

-->