24 września 2020

ZASADY UDZIAŁU W ROZPRAWACH PRZED OKRĘGOWYM SĄDEM LEKARSKIM W WARSZAWIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

ZASADY UDZIAŁU W ROZPRAWACH PRZED OKRĘGOWYM SĄDEM LEKARSKIM W WARSZAWIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

  1. W terminie do 24 godzin przed planowaną rozprawą należy w formie elektronicznej złożyć wniosek o wyrażenie zgody na udział w rozprawie. We wniosku należy podać dane umożliwiające identyfikację zgłaszanych osób na podstawie odpowiednich dokumentów oraz w przypadku przedstawicieli mediów dołączyć xero legitymacji prasowych. Wniosek należy wysłać pod adres mailowy: kancelariaosl@oilowaw.org.pl

  1. Na mocy 357 § 3 k.p.k. Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie rozpatrzy wnioski w dniu rozprawy według kolejności zgłoszeń. Ponadto sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie.

  1. Jednocześnie Okręgowy Sąd Lekarski informuje, że ze względu na epidemią wirusa SARS-CoV-2, liczba miejsc na sali sądowej jest ograniczona, zależy również od liczby osób reprezentujących strony i ich pełnomocników bezpośrednio uczestniczących w procesie.

  1. Terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznacza się z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia przy zachowaniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w szczególności: maksymalnej pojemności sali rozpraw, uwzględniając zachowanie bezpiecznego odstępu 2 m pomiędzy osobami na sali; przerw między rozprawami na dezynfekcję i przewietrzenie sali rozpraw.

  1. Podstawy prawne powyższych zasad:

– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.);

– rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141 ze zm.);

– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 ze zm.);

– wytycznych Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 z dnia 18 maja 2020 r. w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

– zarządzenie Przewodniczącej OSL z dnia 1 czerwca 2020 r.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.