• Dyrektor Biura
 • Działy

 • Informacji Medialnej

 • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
 • Zespoły

 • Rejestracji Prawa Wykonywania Zawodu oraz Stażu Podyplomowego Lekarza i Lekarza Dentysty

 • Praktyk lekarskich

 • Obsługi komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie

 • Obsługi Delegatury Radomskiej

 • Obsługi Komisji ORL
 • Sekcje

 • Finansowo-księgowa

 • Windykacji składek
 • Kancelarie

 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Sekretariaty

 • Prezesa ORL

 • Sekretarza ORL
 • Recepcja-Informacja
 • Stanowiska

 • Obsługi spraw personalnych

 • Obsługi Radców Prawnych

 • Obsługi Okręgowej Komisji Wyborczej

 • Ds. marketingu i reklamy

 • Kierownik Klubu Lekarza