Okręgowa Rada Lekarska

Uwaga!

Uchwały i stanowiska ORL od marca 2016 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 19 KWIETNIA 2016 R.; KJ