9 kwietnia 2015

Stanowiska i apele

APELE Z DN. 24 KWIETNIA 2015 R.

  • APEL ORL do członków OIL w Warszawie o uzupełnienie danych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów

APELE Z DN. 19 CZERWCA 2015 R.

  • APEL ORL o odroczenie wprowadzenia obowiązku zawarcia przez podmioty lecznicze prowadzące szpital umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych

APELE Z DN. 18 GRUDNIA 2015 R.

  • APEL ORL do lekarzy i lekarzy dentystów

OSTATNIA AKTUALIZACJA 4 STYCZNIA 2016 R.; KJ