19 kwietnia 2016

Uchwały

Uwaga! Uchwały ORL od marca 2016 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

 

UCHWAŁY Z DN. 22 STYCZNIA 2016 R.

  • UCHWAŁA NR 4/R-VII/16 ORL w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 32/R-VII/14 z dn. 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2013-2017

 

UCHWAŁY Z DN. 26 LUTEGO 2016 R.

  • UCHWAŁA NR 5/R-VII/16 ORL w sprawie opłaty za wydawanie zaświadczeń do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w innych państwach Unii Europejskiej
  • UCHWAŁA NR 6/R-VII/16 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 49/R-VII/15 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
  • UCHWAŁA NR 7/R-VII/16 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 48/R-VII/15 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2016 r.
  • UCHWAŁA NR 8/R-VII/16 ORL w sprawie nadania sali nr 504 w siedzibie biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie imienia dr. n. med. Jerzego Moskwy
  • UCHWAŁA NR 9/R-VII/16 ORL w sprawie zmiany uchwały nr 59/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Komisji Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 2013-2017
  • UCHWAŁA NR 10/R-VII/16 ORL w sprawie przyznania odznaczenia „Mentor”