Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uwaga!

Uchwały i stanowiska OZL od marca 2016 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.