15 lipca 2020

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą 14 dni, do dnia nadpisania.
  • Zarejestrowane nagrania będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Tomaszem Dzieńkowskim, jest możliwy za pośrednictwem e-maila: iod@oilwaw.org.pl

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.