Uchwałą 31/R-VII/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję Emerytów i Rencistów na okres kadencji 2014-2017 z Włodzimierzem Cerańskim jako przewodniczącym Komisji.

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-30

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00

Pracownicy

Renata Sobolewska

 

Zadania Komisji:
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie spraw dotyczących lekarzy emerytów i rencistów poprzez formułowanie opinii, ocen i uwag;
 • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z udzielaniem lekarzom emerytom i rencistom pomocy finansowej;
 • występowanie i opiniowanie w sprawach związanych z organizowaniem pomocy OIL w zakresie leczenia i rehabilitacji;
 • organizowanie wypoczynku rehabilitacji, rekreacji (wczasy rehabilitacyjne, wycieczki różne, itp.) dla lekarzy emerytów i rencistów;
 • organizowanie spotkań lekarzy emerytów i rencistów.

 

Skład Członkowski
 • Daniela Machnicka – Bacciarelli
  Wiceprzewodniczący Komisji
 • Mirosława Chojnowska – Romaniszyn
  Członek Komisji

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 30 maja 2018 R.; KJ