Uchwałą nr 78/R-VIII/18 z dn. 22 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję ds. Kultury, Sportu i Turystyki na okres VIII kadencji 2018 – 2022.

Kontakt

piętro I

tel. (22) 542-83-33

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:
 • współpraca z Komisją Kultury, Sportu i Turystyki NIL, organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów medycyny oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze w celu realizacji postawionych sobie zadań;
 • inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie;

w zakresie kultury:

promowanie w środowisku lekarskim inicjatyw i działań z zakresu kultury poprzez:

 • wspieranie lekarzy malujących, piszących, zespołów muzycznych i innych twórców,
 • pomoc w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym, rozrywkowym, członkom izby lekarzy i lekarzy dentystów;

w zakresie sportu:

promowanie aktywności fizycznej w środowisku lekarskim poprzez:

 • organizowanie działań sportowych w formie rozgrywek, turniejów i mistrzostw dla lekarzy i członków ich rodzin województwa mazowieckiego oraz o zasięgu ogólnokrajowym,
 • organizowanie imprez rekreacyjnych o charakterze masowym dla środowiska lekarskiego,
 • umożliwianie udziału reprezentantów OIL w Warszawie w ogólnopolskich zawodach sportowych lekarzy i lekarzy dentystów, lub w dyscyplinach sportowych, w których uda się osiągnąć kontakty o charakterze międzynarodowym;

w zakresie turystyki:

promowanie turystyki w środowisku lekarskim poprzez:

 • współpraca z biurami podróży w celu negocjowania najdogodniejszych warunków turystyki wczasowej i specjalistycznej pod kątem działalności klubów zrzeszających lekarzy-turystów i informowanie o tym na łamach „Pulsu”,
 • poradnictwo turystyczne, zgromadzenie odpowiednich materiałów i udostępnianie ich w siedzibie OIL,
 • organizowanie wyjazdów na inne kontynenty,
 • organizowanie części turystycznej w ramach wyjazdów na zjazdy, kongresy, sympozja i inne spotkania krajowe i zagraniczne.

Skład Członkowski

 • Krzysztof Herman
  Przewodniczący Komisji
 • Paweł Doczekalski
  Członek Komisji
 • Krzysztof Hałabuz
  Członek Komisji
 • Bożena Hoffman
  Członek Komisji
 • Piotr Kuchta
  Członek Komisji
 • Damian Łasocha
  Członek Komisji
 • Krzysztof Makuch
  Członek Komisji
 • Łukasz Paluch
  Członek Komisji
 • Jakub Zakrzewski
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 25.01.2019 R.; KJ