Dodatkowe informacje

Ostatnie komunikaty Komisji Legislacyjnej

Uchwałą 29/R-VII/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała Komisję Legislacyjną na okres kadencji 2014-2017 z Aleksandrem Kotlickim jako przewodniczącym Komisji.

Kontakt

tel. (22) 54-28-331
faks (22) 54-28-341

Godziny pracy

9.00 – 16.00

Pracownicy

Katarzyna Kalinowska

r.kalinowska@oilwaw.org.pl

 

Zadania Komisji:
 • opracowywanie dla ORL w Warszawie opinii, ocen, uwag i propozycji zmian, wraz z uzasadnieniami, dotyczących aktów prawnych władz ustawodawczych i administracyjnych, przekazywanych w tym celu przez Naczelną Radę Lekarską;
 • przedstawianie obowiązujących interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, samorządu lekarskiego i odpowiedzialności zawodowej lekarza;
 • współpraca przy formułowaniu projektów uchwał i stanowisk ORL;
 • udział w prowadzeniu szkoleń dla lekarzy stażystów.

 

Skład Członkowski
 • Aleksander Kotlicki
  Przewodniczący Komisji
 • Zdzisław Annusewicz
  Członek Komisji
 • Natalia Bezniakow
  Członek Komisji
 • Krzysztof Dziubiński
  Członek Komisji
 • Bożena Pietrzykowska
  Członek Komisji
 • Anna Wilmowska-Pietruszyńska
  Członek Komisji
 • Łukasz Woźniacki
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 27 LISTOPADA 2015 R.; KJ