Kontakt

piętro III – pokój 316

tel. (22) 54 28 333

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

 

Pracownicy:

 

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, w szczególności w dziedzinie nauki
  i szkolnictwa wyższego, a także udział w pracach legislacyjnych z nimi związanych;
 • opiniowanie kursów naukowo-szkoleniowych;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie najnowszej wiedzy
  w dziedzinie nauk medycznych (np. konferencje, zjazdy, kursy);
 • aktywny udział w tworzeniu przez władze publiczne na szczeblu krajowym
  i województwa rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań w obszarze nauki;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i ograniczeniom podczas starania się o tytuły naukowe;
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie oceny dorobku naukowego członka OIL przed ewentualnym ubieganiem się o stopień naukowy.
W związku z podjęciem uchwały nr 108/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r. powołano Przewodniczącego i Komisję ds. Nauki Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018 – 2022). Uchwałą nr 5/R-VIII/19 ORL w Warszawie z dn. 23 stycznia 2019 r. ulega zmianie nazwa Komisji na: Komisja ds. Nauki i Kształcenia.
Skład Członkowski
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  Przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
  Członek Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
  Członek Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
  Członek Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
  Członek Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
  Członek Komisji
 • prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
  Członek Komisji
 • dr n. med. Łukasz Paluch
  Członek Komisji
 • lek. Artur Drobniak
  Członek Komisji
Sylwetki Członków Komisji:
 • Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Walecki, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku oraz Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, kierownik Zakładu Radiologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk,
 • Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, krajowy konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM, prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM, sekretarz Zarządu Głównego warszawskiego oddziału PTS, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz koordynator Polskiego Oddziału ACFF,
 • Dr n. med. Łukasz Paluch, pracownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku,
 • Lek. Artur Drobniak, pracownik Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 26.02.2021 R.; KJ