Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza / Pośrednictwa Pracy

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-30
kom. 668-356-102
faks (22) 542 83 41

praca@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek
9.00 – 15.00

Pracownicy

Renata Sobolewska

 

Zadania Komisji:
  • Bezpłatna działalność informacyjna związana z dwustronnym przyjmowaniem ofert od pracodawców i pracobiorców (oferty krajowe);
  • Pośrednictwo obejmujące kraje UE i inne kraje zainteresowane zatrudnieniem lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych – w oparciu o podpisane umowy;
  • Stała informacja w miesięczniku „PULS” – biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i na stronie internetowej Izby o aktualnych ofertach pracy.
Informacje podstawowe

Ofertę pracy dla lekarzy może zgłosić bezpłatnie każda jednostka ochrony zdrowia, przesyłając do Biura Pośrednictwa Pracy przy OIL w Warszawie formularz oferty pracy zamieszczony poniżej:

Formularz dla pracodawcy

Oferty pracy gromadzone są w bazie danych i udostępniane w postaci przejrzyście opracowanego wydruku. Przyjmowane są na okres 4 tygodni od momentu zgłoszenia o ile po tym czasie nie zostaną zaktualizowane i przedłużone (np. telefonicznie, faxem, lub mailem).

 

Do lekarzy poszukujących pracy

Szanowni Koleżanki i Koledzy, zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza osobowego dla lekarzy i lekarzy dentystów poszukujących pracy. Dokument ten zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będzie udostępniany wyłącznie podmiotom składającym oferty pracy dla lekarzy, tylko na życzenie tegoż podmiotu.
Kwestionariusz prosimy złożyć w naszym biurze osobiście, przesłać pocztą, faxem lub mailem na nasz adres.

Kwestionariusz udostępniany pracodawcom

Wycofanie swojego zgłoszenia z rejestru lekarzy poszukujących pracy następuje w momencie przesłania faxem lub pocztą zawiadomienia o podjęciu pracy. Gorąco prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy skorzystali z oferty Biura i podjęli pracę za naszym pośrednictwem o dopełnianie tej małej formalności. Wiedza o liczbie osób, które znalazły pracę dzięki naszemu BPP jest niezbędna z uwagi na konieczność przekazywania sprawozdań z naszej działalności do Krajowego Urzędu Pracy oraz sprawozdań dla Okręgowej Rady Lekarskiej.

 

Do PT pracodowców
  • Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zbiera kwestionariusze osobowe od lekarzy i lekarzy dentystów poszukujących pracy. Przy składaniu oferty pracy dla lekarzy w naszym biurze mogą Państwo uzyskać informacje czy mamy w nasze bazie lekarzy lub dentystów poszukiwanej przez państwa specjalizacji.
  • BPP regularnie zamieszcza ogłoszenia o swojej działalności w czasopismach medycznych (Gazeta Lekarska, biuletyny Okręgowych Izb Lekarskich) skutecznie docierających do środowiska medycznego. O naszym istnieniu informują również Krajowy, Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy.
  • Oferty zatrudnienia oraz zgłoszenia osób poszukujących pracy są udostępniane w naszym Biurze zainteresowanym stronom. Oferujemy pracobiorcom i pracodawcom swoją pomoc i zachęcamy do korzystania z informacji zawartych w bazie danych Biura Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie.

 

Skład Członkowski
  • Przewodniczący Komisji
  • Wiceprzewodniczący Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 7 lipca 2018 R.; KJ