Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uchwałą nr 58/R-VII/14 powołała Komisję ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Kontakt

piętro III – pokój 301

tel. (22) 542-83-33

kwzl@oilwaw.org.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Pracownicy

Daniel Jarosz

 

Zadania Komisji:
 • przygotowywanie opracowań dotyczących sposobów zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów, praktyk związanych z nadużyciami w zakresie ich zatrudniania i wynagradzania, obecnie obowiązującej ochrony ich praw w szczególności w zakresie praw pracowniczych;
 • przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących sposobów zatrudniania i wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów oraz przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej;
 • przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących ochrony praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej;
 • występowanie z wnioskami do Okręgowej Rady Lekarskiej o zajęcie się sprawami dotyczącymi sposobów zatrudniania i wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów, jak też ochrona ich praw oraz przygotowywanie projektów uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej w tym zakresie;
 • współpraca z innymi komisjami Okręgowej Rady Lekarskiej i Rzecznikiem Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

Skład Członkowski
 • Elżbieta Latoszek-Banasiak
  Zastępca Przewodniczącego
 • Monika Potocka
  Zastępca Przewodniczącego
 • Ewa GojanSekretarz
 • Łukasz JankowskiCzłonek Komisji
 • Dorota Mazurek
  Członek Komisji
 • Lech Ruszkowski
  Członek Komisji
 • Małgorzata Zarachowicz
  Członek Komisji

OSTATNIA AKTUALIZACJA 17 GRUDNIA 2015 R.; KJ