Polska-Bilioteka-Medyczna-w-Kijowie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie patronuje projektowi utworzenia Polskiej Biblioteki Medycznej przy Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych w Kijowie. To unikatowy projekt wspierający współpracę Polonii medycznej. W reprezentacyjnej sali Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych w Kijowie powstaje dział zbiorów polskich wydawnictw medycznych. Ma być to nie tylko biblioteka, ale też centrum wymiany myśli i wsparcia Polonii medycznej na Ukrainie.

W Kijowie pieczę nad projektem sprawuje prorektor Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego im. A.A. Bogomolca i prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie prof. Anatol Święcicki oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Nauk Medycznych Ukrainy Raisa Pawłenko.

Do projektu dołączył Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie, który zapewnia transport zebranych książek.

 

Darczyńcy

Wystąpiliśmy do polskich wydawnictw medycznych z apelem o przekazywanie na rzecz DKPM w Kijowie jednego egzemplarza każdej publikacji. Apel został przychylnie przyjęty. Swoje wydawnictwa przekazali: prof. Andrzej Szczeklik, dr Olga Krzyżanowska, dr Anna Wajszczuk-Religa. Pierwszy transport, dzięki uprzejmości Konsulatu RP na Ukrainie, został już przesłany do Biblioteki.

Darczyńcą może zostać osoba fizyczna, okręgowa izba lekarska, towarzystwo naukowe, firmy i wydawnictwa. Wystarczy ofiarować na rzecz Działu najnowszą publikację lub książkę. Istotne jest to, by były to wydawnictwa najnowsze. Należy je przesyłać na adres OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 z dopiskiem: „Dar dla Działu Polskiej Książki Medycznej w Kijowie”.

Ofiarodawcy staną się współtwórcami jedynej takiej placówki na wschód od granicy polskiej.

Biblioteka Nauk Medycznych w Kijowie
Biblioteka mieści się w willi, jaką wzniósł w 1898 roku Mikołaj Tereszczenko. Po rewolucji październikowej umieszczono w niej pracownię radiologiczną. Bibliotekę, powstałą w 1922 roku, przeniesiono do willi w 1969 roku.Zbiory liczą około 1,5 mln wydawnictw, książek i publikacji, w tym dokumenty i książki z XVI i XVII wieku.

Link do biblioteki: http://www.library.gov.ua

 OSTATNIA AKTUALIZACJA 28 MAJA 2015 R.; KJ