20 lutego 2019

Wzory procedur

Prezentowany zestaw procedur medycznych jest ogólnym wzorem do wykorzystania. Wymaga indywidualnego dopasowania do własnych potrzeb np. ktoś kto ma lodówkę nieszroniącą lub tylko chłodziarkę musi np. zmienić w procedurze jej mycia akapit o rozmrażaniu. Wiadomym jest również że różne Wojewódzkie i Powiatowe stacje Sanepid na swoim terenie mają różne, często zaskakujące lub nawet pozbawione podstaw prawnych, „wymagania”. Niestety ze względu na strukturę tej organizacji to co zaakceptują jedni nie musi być akceptowane przez innych. W tym zakresie te procedury również wymagają dostosowania „terytorialnego”.

Jest kilka uproszczeń wprowadzonych w ten pakiet by było łatwiej nim się posługiwać.

  1. Zastosowana jest „Strona tytułowa”, która zawiera spis aktów prawnych, spis procedur w pakiecie, osobę która procedury opracowała, osobę która dokonuje aktualizacji i datę tej aktualizacji. Ponieważ każda procedura musi mieć podane źródło na podstawie którego została opracowana, osobę która to zrobiła, datę aktualizacji i osobę za to odpowiedzialną , żeby nie pisać tego na każdej procedurze i musieć zmieniać gdy np. zmienia się numer ustawy ( co zdarza się często bez zmiany treści w danym zakresie), itp. zmieniamy tylko stronę tytułową i cały pakiet procedur jest nadal aktualny.
  2. W procedurach w których są używane jakieś środki chemiczne został zawarty odnośnik do załączonej do nich informacji. Specjalnie nie jest to nazwane załącznikiem, który musiałby mieć jakiś konkretny wzór, bo zamysłem było by do niej dołączyć np. ulotkę producenta preparatu w której są przecież zawarte wszystkie o nim informacje, może to być KSERO lub np. nawet ksero z opakowania, w najgorszym wypadku trzeba to opisać samemu. Wygoda polega na tym że przy zmianie preparatu wyrzucamy starą ulotkę, dołączmy nową i bez przepisywania całej procedury mamy ją nadal aktualną.
  3. W „Protokole kontroli wewnętrznej” wymienione są wszystkie posiadane procedury i wspólnie jest potwierdzana ich aktualność i prawidłowość stosowania. Ewentualne zastrzeżenia co do nieprawidłowości można zawrzeć w ostatnim punkcie „Uwagi”.

źródło: NIL

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.