17 lutego 2021

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Wniosek należy złożyć osobiście (pokój nr 112, I piętro, siedziba OIL w Warszawie ul. Puławska 18, biuro Zespołu ds. wyborów) lub wysłać w formie elektronicznej (pdf) na adres wybory@oilwaw.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2021 r. do godz. 13.00.

Wymagana minimalna liczba zgłoszonych członków rejonu wyborczego we wniosku wynosi 90 osób (uchwała nr 76/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie IX kadencji 2022-2026 oraz ustalenie minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie IX kadencji 2022-2026)

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.