Wybory Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie VIII Kadencji