1 marca 2019

Uchwała OKW w sprawie sporządzenia i zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów na delegatów na OZL

Uchwała Nr  19/2019/VIII

Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie sporządzenia i zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencję 2018-2022.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522 j.t. ze zm.), § 18 ust. 4 Regulaminu wyborów, będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.), § 5 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów oraz zał. nr 1 stanowiącej załącznik do uchwały uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Na podstawie kart zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencję 2018-2022, nadesłanych do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie w terminie zgłaszania kandydatów ustalonym na dzień 20 lutego 2019 r., sporządza się oraz zamyka listę kandydatów w rejonie wyborczym K8/072 Rejon Złotego Wieku ”K”, stanowiącą załącznik do uchwały.
  2. Listę, o której mowa w ust. 1, publikuje się na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wraz z danymi kandydata, określonymi w § 5 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista kandydatów na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2018-2022  –  LEKARZE

REGION WARSZAWA

 

   

1) Dideńko Wiesław

2) Bielecki Krzysztof

K8/072 Rejon  Złotego Wieku ”K” 110

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.