9 września 2016

Dokumenty niezbędne do rejestracji praktyki lekarskiej lub zmiany wpisu praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym

  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • dowód wpłaty:

za wpis do rejestru – 104 zł;
za zmianę wpisu w rejestrze – 52 zł każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

Opłaty należy wnosić na konto: 22 1050 1041 1000 0005 0130 9736

Uwaga! Wypełnione oświadczenie (do pobrania poniżej) należy dołączyć również do wniosków składanych drogą elektroniczną, przez system RPWDL.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 27.10.2020 R., kj

Dokumenty do pobrania