9 września 2016

Dokumenty niezbędne do rejestracji praktyki lekarskiej lub zmiany wpisu praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym

  • oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  • dowód wpłaty:

Opłaty:

  • za wpis do rejestru – 133 zł;
  • za zmianę wpisu w rejestrze – 66,50 zł każda zmiana (UWAGA! w jednym wniosku można dokonać dowolnej liczby zmian, a opłata za wniosek jest jedna).

Opłaty należy wnosić na konto: Bank Pekao  17 1240 6247 1111 0000 4979 3765.

Uwaga! Wypełnione oświadczenie (do pobrania poniżej) należy dołączyć również do wniosków składanych drogą elektroniczną, przez system RPWDL.

OSTATNIA AKTUALIZACJA 1.02.2023 R., MN

Dokumenty do pobrania