12 listopada 2015

Dzieje radomskiej medycyny – zbiórka materiałów; termin nadsyłania prac: 31.01.2016 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Radomiem do podzielenia się wspomnieniami z praktyki, do opisania ważnych i ciekawych zdarzeń z historii radomskiej medycyny. Czekamy na Państwa biogramy, listy, pamiętniki i fotografie. Udostępnione z domowych archiwów, pomogą utrwalić historię i osiągnięcia lekarzy pracujących w Radomiu oraz dzieje placówek ochrony zdrowia w mieście. Chcemy, aby zebrany materiał został opracowany i opublikowany – być może w „Radomskim Roczniku Lekarskim”, być może w książce. Państwa wspomnienia zasługują na upamiętnienie, a bez nich obraz dziejów radomskiej medycyny będzie niepełny.

Prace prosimy przesyłać do Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie w terminie do 31.01.2016 r.
26-600 Radom, ul. Rwańska 16, tel.: 48-331-36-62

Julian Wróbel
przewodniczący Delegatury Radomskiej

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów