17 listopada 2015

Gratulacje dla nowego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie jej prezes Andrzej Sawoni złożył gratulacje nowemu ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi. Oto treść listu:

Szanowny Pan

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

Z radością i dumą przyjęliśmy wiadomość, że lekarz z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, nasz Kolega, od lat aktywnie działający w samorządzie lekarskim, został powołany na urząd Ministra Zdrowia.

W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i własnym proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje. Życzę siły i wytrwałości w pełnieniu tej odpowiedzialnej, pełnej wyzwań służby oraz sukcesów w zarządzaniu resortem zdrowia i w działaniu na rzecz pacjentów.

Znając i doceniając doświadczenie Pana Ministra w pracy w strukturach samorządowych i będąc pewnym otwartości na dialog z lekarzami, jestem przekonany, że samorząd lekarski pozostanie dla Ministra Zdrowia ważnym partnerem.

Ze strony Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie deklaruję wolę współpracy i wsparcie dobrych projektów oraz rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 Andrzej Sawoni

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

(podpis w oryginale listu)

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów