9 października 2017

Grupowe Ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniem utraty dochodów – program rekomendowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

Od 9 października 2017 r. lekarze i lekarze dentyści – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mają możliwość przystąpienia do programu grupowego ubezpieczenia na życie rozszerzonego o możliwość ubezpieczenia utraty dochodów lekarza w wyniku wypadku lub choroby.

 

Program dla lekarzy i lekarzy dentystów członków OIL w Warszawie to:

 • brak ankiety medycznej
 • brak weryfikacji dochodów lekarza
 • do wyboru 3 warianty wysokości świadczenia utraty dochodu,
 • wysokość świadczenia utraty dochodu do 11.000 PLN miesięcznie ( świadczenie nie podlegające obciążeniom podatkowym)
 • świadczenie utraty dochodu obejmuje ryzyko wystąpienia choroby
 • wysokie sumy ubezpieczenia na życie, świadczenia do 500.000 PLN
 • szeroki zakres ryzyka obejmowanych ochroną (poważne zachorowania, pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, pomoc medyczna, refundacja kosztów itd.)
 • zasada łączenia wysokości świadczeń z zaistniałych kilku zdarzeń
 • miesięczna składka
 • uproszczona procedura przystąpienia
 • ochrona współmałżonka i dzieci
 • brak karencji dla lekarzy przystępujących do 26.12.2017 (nie dotyczy urodzenia dziecka)

 

Szczegółowe informacje i możliwości przystąpienia do programu :

April Polska Medbroker Sp. z o.o.,

 1. Sienna 73, 00-833 Warszawa, tel. 22 295 80 50 , 295 80 51,
 2. Puławska 18, 02-512 Warszawa tel. 508 504 318 , 508 725 727 , 508 504 332

e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com

www.warszawa.polisagrupowa.pl , www.medbroker.pl

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów