23 sierpnia 2017

Inauguracja działalności Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej

Koło Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej powołane Uchwałą Nr 37/R-VII/17  Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 26 maja 2017 roku rozpoczęło działalność w ramach i pod przewodnictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Podstawą prawną działania Koła jest ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz.U. z 22 grudnia 2000roku, Nr 219, poz.1708) oraz regulamin.

Członkami Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej są lekarze Dentyści Delegatury Radomskiej– członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,- którzy wyrazili chęć członkostwa.

Działalnością Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej kieruje Przewodnicząca Lek. dent. Danuta Syczewska wraz z zastępcą lek. dent. Martą Maciąg – Zdziech.

Przewodnicząca została wybrana jednogłośnie spośród kandydatów obecnych na pierwszym spotkaniu członków Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej w dniu 09.05.2017r.

W dniu 27.06.2017r. na kolejnym spotkaniu wybrano kol Martę Maciąg-Zdziech na zastępcę przewodniczącej a kol. Małgorzatę Nędzi na sekretarza. Wybór został zaakceptowany przez obecnych na zebraniu wyborczym członków Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej zwykłą większością głosów.

Spotkania Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej organizowane są raz na trzy miesiące. Informacje o spotkaniu członków Koła Lekarzy Dentystów Delegatury Radomskiej podawane są przez pocztę email oraz telefonicznie.

Na ostatnim spotkaniu wyrażono chęć wysłuchania wykładu z pedodoncji oraz ustalono termin spotkania świątecznego w grudniu na dzień 05.12.2017r.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów