5 sierpnia 2016

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od 1. października 2016 r.

Komisja ds. stażu podyplomowego przedstawia stanowisko z dnia 03 sierpnia 2016r. (tj. wstępne listy) dotyczące skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.10.2016r. na obszarze działania OIL w Warszawie.  Listy ( lekarzy i lekarzy dentystów) obejmują nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej) oraz podmiot, do którego stażyści zostali wstępnie zakwalifikowani.

Stanowisko Komisji będzie również dostępne od dnia 5 sierpnia 2016r. (piątek) od godz. 10.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  – wejście od ul. Puławskiej 18 (parter)

UWAGA! Stanowisko dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadali zameldowanie do dnia 30.06.2016r. Wnioski lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali zameldowanie od 01.07.2016r. zostaną rozpatrzone po posiedzeniu Prezydium ORL w Warszawie, tj. po dniu 17 sierpnia 2016r.

Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż:

 

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów