2 lutego 2018

INFORMACJA DLA LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018 r. (WSTĘPNE LISTY)

INFORMACJA DLA LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW, którzy złożyli wnioski o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego od dnia 01 marca 2018 r. (WSTĘPNE LISTY)

Komisja ds. stażu podyplomowego przedstawia stanowisko z dnia 2 lutego 2018 r. (tj. wstępne listy) dotyczące skierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.03.2018 r. na obszarze działania OIL w Warszawie.  Listy (lekarzy i lekarzy dentystów) obejmują nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej) oraz podmiot, do którego stażyści zostali wstępnie zakwalifikowani.

 Wstępne listy lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy od dnia 01.03.2018 r.:

  1. Stanowisko Komisji ds. stażu podyplomowego z dnia 02 lutego 2018 r. dotyczące skierowania lekarzy do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.03.2018 r. na obszarze działania OIL w Warszawie
  2. Stanowisko Komisji ds. stażu podyplomowego z dnia 02 lutego 2018 r. dotyczące skierowania lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego od dn. 01.03.2018 r. na obszarze działania OIL w Warszawie

UWAGA

PODANIA o ponowne rozpatrzenie wniosku o skierowanie na staż można składać wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24.02.2017 r.

Miejsce składania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter

Termin składaniaod dnia 2 lutego 2018 r. do dnia 6 lutego 2018 r. (wtorek), w godzinach od 8.00 do 10.00.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów