14 lutego 2019

INFORMACJA DLA LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW – ODWOŁANIA

ODWOŁANIA od uchwały Nr 145/P-VIII/19 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2019 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 121/R-VIII/18 ORL w Warszawie z dnia 5.12.2018 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,
Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr 1 i nr 2 – parter.

Termin składania odwołania: od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia 20 lutego 2019 r. (środa)

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów