20 sierpnia 2020

INFORMACJA DLA LEKARZY i LEKARZY DENTYSTÓW – ODWOŁANIA

ODWOŁANIA od uchwały Nr 1560/P-VIII/20 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2020 r. można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu, który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 35/R-VIII/20 ORL w Warszawie z dnia 13.05.2020 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania:

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr   1 i nr 2 – parter po uprzednim zapisaniu się

link do rezerwacji składania odwołań https://izba-lekarska.pl/rezerwacje/rko.php

Podania można również składać pocztą lub przesłać skan lub zdjęcie podpisanego podania na adres staz@oilwaw.org.pl

Termin składania odwołania: od 20 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów