18 sierpnia 2017

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów – odwołania

Odwołania od uchwały Nr 1539/P-VII/17 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2017 r można składać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem jednego podmiotu,  który lekarz stażysta uznaje za właściwy do odbycia stażu, jednocześnie odnosząc się do przepisów zawartych w uchwale nr 15/R-VII/17 ORL w Warszawie z dnia 24.02.2017 r.

Odwołania proszę kierować do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Miejsce składania odwołania: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie,

Biuro Obsługi Lekarza – stanowisko nr   1 i nr 2 – parter

Termin składania odwołania: od dnia 18 sierpnia 2017 r. do dnia 24 sierpnia 2017 r.                                                            (czwartek)

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów