18 sierpnia 2017

Informacja dla lekarzy skierowanych na staż od 1.10.2017 r. do SP CSK, ul. Banacha 1a oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie

Lekarze, którzy zostali skierowani na staż podyplomowy do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindleya 4 w Warszawie oraz do Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, przy ul. Banacha 1 A w Warszawie proszeni są o kontakt z Dziekanatem Centrum Kształcenia Podyplomowego ul. Żwirki i Wigury 61 – Budynek Rektoratu pok. 509 – w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. wyłącznie w godzinach od 10:00 do 14:00, celem złożenia ankiet dotyczących stażu cząstkowego.

Ankieta do pobrania ze strony:  http://ckp.wum.edu.pl/content/sta%C5%BCe-podyplomowe/

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów