20 sierpnia 2020

INFORMACJA DLA LEKARZY skierowanych na staż od 1.10.2020 r. do UCK WUM SP CSK, ul. Banacha 1a oraz UCK WUM Szpital Klinicznego Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie

INFORMACJA DLA LEKARZY

Lekarze, którzy zostali skierowani na staż podyplomowy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a Warszawa, Miejsce odbywania stażu: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 Warszawa oraz do UCK WUM Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, przy ul. Banacha 1 A w Warszawie.

PROSZENI SĄ O KONTAKT Z DZIEKANATEM

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Ankiety stażowe na rok 2020/2021 można składać od 18 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną w formie skanu na adres: stazeankiety@wum.edu.pl

Ankieta do pobrania ze strony

http://ckp.wum.edu.pl/content/sta%C5%BCe-podyplomowe/

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów