11 września 2015

Informacja do osób skierowanych na staż do CSK MSW

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
PROSZĘ O KONTAKT OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY
SKIEROWANE NA STAŻ PODYPLOMOWY W CSK MSW
W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 137
Agnieszka Karaszkiewicz
tel. 22/508-13-07
Dział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Sekcja Kadr
Budynek Administracyjno-Garażowy
III piętro, pok 3.06.

Archiwum

Wszystkie kategorie komunikatów